Obsah

Historie knihovny

Obecní knihovna

Do doby obnovené samostatnosti obce Velká Hleďsebe patřila knihovna, která se nacházela ve 2. poschodí budovy č.p. 32 v Plzeňské ulici, pod vedení městské knihovny v Mariánských Lázních. Veškerý knižní fond byl majetkem Okresní knihovny v Chebu. Knihovnicí v té době byla paní Hustáková. V lednu1991 započalo svou práci nově zvolené zastupitelstvo obce, v zápětí byl obci převeden majetek knihovny ( výpujční pult, regály na knihy) a obec ze svých prostředků hradila mzdu knihovnice, nákup časopisů, novin i náklady spojené se zajištěním chodu knihovny - elektrickou energii, vodu, topení a materiál. Knižní fond byl nadále majetkem Okresní knihovny a ta prováděla pravidelnou výměnu knih (odvážely se knihy staré, nebo méně půjčované a dodávány byly nové knihy). Umístění knihovny bylo pro obyvatele nevyhovující, hlavně pro starší byl výstup do 2 poschodí únavný a také byla potřeba provést rekonstrukce celé budovy a tak zastupitelé uvažovali o přemístění knihovny do jiných prostor.

V roce 1992 došlo k výměně knihovnice. Pracovní poměr ukončila paní Hustáková a nově se práce knihovnice ujala paní Šárka Boháčková z Klimentova. Knihy se půjčovaly 2x v týdnu ve dnech úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. V témže roce se vedení obce dohodlo s obyvateli obecního domu č.p 304 v ulici Havlíčkova a využilo nepoužívané prostory (kočárkárna) v tomto panelovém domě k přestavbě pro novou knihovnu. Ta po úpravě měla samostatný vchod a tři místnosti. Jedna sloužila pro uložení knih, druhá částečně pro knihy a výpujční pult a ve třetí byly umístěny stolky a křesílka, kde si  mohli vypůjčující prohlédnout časopisy, noviny nebo knihy. Knihovna byla pro veřejnost stále otevřena pouze v úterý a čtvrtek odpoledne. Ze strany Okresní knihovny v Chebu nedocházelo k rozsáhlejší výměně knižního fondu a čtenáři tak byly ochuzeni o různé novinky.

Zastupitelé rozhodli, že z rozpočtu obce bude v průběhu roku uvolňována finanční částka, která bude sloužit k nákupu nových knih. Nákup prováděl knihovník, který také řádně nové knihy zaevidoval do evidence a zůstávaly v majetku obce. Tak je  tomu i v současné době.

V roce 1996 nastoupila paní Šárka Boháčková  - knihovnice do zaměstnání ( do té doby na mateřské) a funkci knihovníka již z nedostatku času nemohla vykonávat. Na její místo byl přijat pan Tibor Kršek - důchodce a pro obec pracoval až do roku 2004. Jelikož postupem času umístění knihovny přestávalo vyhovovat, bylo rozhodnuto zastupiteli o přebudování části radnice - levé části přízemí, kde se nacházely 2 kanceláře, které byly pronajaty stavební firmě a garáže pro multikáru - přebudovat nové prostory pro knihovnu. Práce byly ukončeny v roce 2004, knihovna ještě téhož roku byla přemístěna. Zároveň do prostor knihovny byl instalován  i počítač, který sloužil pro poskytování internetu obyvatelům obce a byl před tím umístěn v budově radnice v místnosti pronajaté pro prodej tisku a tabákových výrobků. Místo knihovníka bylo obsazeno panem Tomášem Kikrtem do 31.3. 2006 a panem Reném Uxou do 30.11.2006.

Byla rovněž změněna otevírací doba pro veřejnost. V nové knihovně se uskutečňovaly různé akce, které byly pořádané buď obcí nebo školou   a přesunovaly se sem i zasedání obecního zastupitelstva.

Zpracovala: paní Marie Fuksová