Obsah

Malování sádrových odlitků

6. 4. 2022 se konalo v knihovně malování sádrových odlitků.
Akce se velmi vydařila.
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Ratajové, která nám sádrové odlitky věnovala. Děkujeme