Obsah

Soutěž knihoven 2012

Typ: ostatní
Soutěž knihoven 2012 1První slavnostní setkání knihovníků Karlovarského kraje a vyhlášení ocenění Nejlepší knihovník Karlovarského kraje se konalo 3. října 2012 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Společenské setkání zahájila náměstkyně ředitelky Krajské knihovny Jitka Basetová a ing. Eva Valjentová, členka rady našeho kraje pro oblast kultury.Po seznámení se systémem spolupráce knihoven v kraji byli oceněni tři nejlepší knihovníci z jednotlivých regionů karlovarského kraje.

Za okres Cheb - Obecní knihovna Velká Hleďsebe, knihovník Petr Kreuz. Oceněné přijeli podpořit zastupci zřizovatelů knihoven nebo spolupracující knihovníci. Z naší obce přijel starosta pan Bohumil Kovařík.

Ocenění Nejlepší knihovník Karlovarského kraje má poukázat na záslužnou a mnohdy opomíjenou činnost knihovníků v malých obcích kraje. Tito lidé, většinou ve skromných prostorách a s omezenými finančními prostředky , reprezentují nezřídka jediné kulturní zařízení v obci. Díky tomu se stává knihovna nejen místem, kde si lze půjčit knihu nebo časopis, ale kde je možné získat potřebné informace, a to nejen prostřednictvím tradičních zdrojů, ale také přístupem k internetu. Dovednosti knihovníka, jeho ochota  učit se nové věci a vytváření příjemného prostředí hrají velkou roli v oblíbenosti knihovny, a tím v jejím využití. Knihovna kde působí takový knihovník, se stává komunitním místem v obci, kde se mohou setkávat všechny generace obyvatel. Metodičky Krajské knihovny a pověřených knihoven v Chebu a Sokolově, které mají bohaté zkušenosti z činností knihoven, znají podrobně situaci ve svých regionech a což je důležité, znají "své" knihovníky osobně, připravily kritéria hodnocení jejich práce.   Tato kritéria se snažila postihnout co nejvíce aspektů činnosti v knihovnách tak, aby hodnocení bylo dostatečně objektivní.       

 

 

Naše knihovna byla nominována za Karlovarský kraj do celostátní soutěže Knihovna roku 2012 v kategorii základní knihovna.V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno třináct knihoven ze všech krajů naší republiky. Cenu uděluje ministr kultury na základě nařízení vlády č.5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministrem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických  a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kriteria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven  i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Vlastní vyhodnocení proběhlo dne 4.října 2012 v Zrcadlové kapli pražského Klementina za přítomnosti naší ministryně kultury a mnoha významných představitelů kultury. Naši knihovnu zastupoval místostarosta p. Tomáš Tušl a knihovník p. Petr Kreuz. Přesto, že se knihovnou roku  2012 stala profesionální Obecní knihovna Ratíškovice i naše knihovna neodešla s prázdnou. Odnesla si " Ocenění", za rozmanité knihovnické a komunitní aktivity poskytované v nových prostorách knihovny, které jsou umocněny nepřehlédnutelnou osobností knihovníka. Toto ocenění si  převzali zástupci obce p. Tušl a p. Kreuz. Slavnostní atmosféra,  krásné prostředí tohoto setkání byla nezapomenutelným zážitkem.


Vytvořeno: 25. 8. 2017
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 19:36
Autor: Správce Webu